Fler nöjda gäster genom big data!

Planera mer effektivt, minska dina kostnader, öka din lönsamhet!

Det här är Julia

Hon är VD på Destination Wonderland

Julia behöver kunna mäta, förutse och förstå sina gästers behov och beteende i olika tidsperioder, segment, aktiviteter och olika affärsprocesser för att kunna ge bättre service och öka antalet gäster i Wonderland.

Julia vet

att data kommer driva utvecklingen av turismen i framtiden. Hon vet också att datan om gästen är fragmenterad och spridd över hela destinationen i separata databaser och inte möjlig att analysera i sin helhet idag.

Med Geztio har Julia

hittat en platform där hon kan samla in och organisera hela destinationens data i ETT datalager som gör att hon kan analysera kundens behov och beteende för egna hennes behov av att effektivisera sin marknadsföring
och produktutveckling.

Geztio hjälper Julia

att mäta, följa upp och jämföra utfall på gästnattsstatistiken baserat på SCBs data. Geztio förutser framtida ankomster genom att visa historiska gästnätter på dags nivå.
Geztio hjälper henne att förstå sina gästers behov och beteende med hjälp av big data och business intelligence på alla skärmar i realtid.

Forskningen bakom Geztio har visat att

gemensam kunskap, till alla, samtidigt, skapar en effektivare samverkan inom destinationen. Gemensam kunskap ger smartare och lönsammare beslut. Gästkunskap i realtid skapar förutsättningar att snabbt reagera på gästens behov, vilket ger en nöjdare gäst som spenderar mer.

Geztio bidrar till

en lönsammare besöksnäring i Wonderland genom att ge gästen en bättre upplevelse baserad på kunskap om dess behov. Gemensam kunskap om gästen för hela Wonderland har gjort Julias organisation relevant för alla aktörer. Företagen, det offentliga, allmänheten och naturligtvis gästen.

 

När du lägger upp ett konto på vår webb får du omedelbart all inkvarteringsstatistik från SCB för alla kommuner i Sverige ända tillbaka till 2008.

Vi ger dig sedan enkla instruktioner on-line för hur man börjar samla in egna data och vi har metoder för alla typer av data och alla typer av destinationer.

Geztio hjälper besöksnäringen att mäta, förutse och förstå sina gäster genom big data och business intelligence.

Vi är en gratis tjänst med premium tjänster från 100:-/mån.

Läs mer om våra produkter nedan och prova gratis i 30 dagar:)

Det här är Joe

Joe har ett hotell i Wonderland

Joe behöver kunna mäta, förutse och förstå sina gästers behov och beteende i olika tidsperioder och segment i olika delar av sin verksamhet för att kunna öka sina intäkter och sin lönsamhet.

Joe har hittat Benchmarker

från Geztio som levererar en prognos på morgondagens ankomster, och de kommande 10 dagarnas väder samt destinationens eventkalender samtidigt på alla skärmar.

 

Med Geztio kan Joe

mäta sig med destinationens RevPar, ARR och beläggningsgrad. Planera sina resurser, marknadsaktiviteter och förstå hela destinationens marknadspotential bättre.

Joe använder nu Geztio

för  att optimera personal och planera marknadsföringen. Geztio hjälper Joe att förstå sina gästers behov och beteende med hjälp av big data och business intelligence på alla skärmar i realtid.

På Joes hotell

kan även alla i personalen få samma information samtidigt via sina mobiler. Alla som jobbar med Joe kan veta vem som är i Wonderland, vad tycker de är bra eller dåligt, vad är viktigt eller inte, vad motiverar gästerna att resa och vad attraherar dom att komma till deras destination… och mycket mer…

 

Med Geztio

kan Joe ta smartare marknadsföringsbeslut, vårda och utveckla hotellets varumärke tillsammans med sina medarbetare och få fler nöjda gäster. Vår enklaste tjänst Benchmarker kostar 100.-/mån och mer tillgängligt än nån annan tjänst och ger Joe massor av ny information i mobilen när han behöver den. Med denna information kan Joe ta ännu mer effektiva beslut om sin digitala marknadsföring och öka sin beläggning.

 

Han funderar också på att uppgradera till Analyser och få mer statistik samt att investera i Geztios produkter Webbnavigation och Feedback. Geztio har också en Gästundersökning som är anpassad för turism som verkar intressant.

 

Mest intressant är dock att all hans data hamnar i ETT datalager och analysen kan sedan ske på alla hans data, vilket sägs vara helt unikt med Geztio.

 

 

Läs mer om våra produkter nedan och prova gratis i  30 dagar:)

Det här är Anna

Anna äger en liten restaurang

i Wonderland. Anna behöver kunna mäta, förutse och förstå sina gästers behov och beteende i olika tidsperioder och segment i olika delar av året för att kunna öka sina intäkter och sin lönsamhet.

Anna har hittat Benchmarker från Geztio

som levererar en prognos på morgondagens ankomster, och de kommande 10 dagarnas väder samt destinationens eventkalender samtidigt på alla skärmar.

Med Geztio kan Anna

mäta sin omsättnings utveckling mot destinationens och jämföra hur hon utvecklas i förhållande till branschen samt att optimera personal och planera marknadsföringen.

På Annas restaurang

kan även alla i personalen få samma information samtidigt via sina mobiler. Alla som jobbar med Anna kan veta vem som är i Wonderland, vad tycker de är bra eller dåligt, vad är viktigt eller inte, vad motiverar gästerna att resa och vad attraherar dom att komma till deras destination… och mycket mer…

Med Geztio

kan Anna ta smartare marknadsföringsbeslut, vårda och utveckla restaurangens varumärke tillsammans med sina medarbetare och få fler nöjda gäster. Vår enklaste tjänst Benchmarker kostar 100.-/mån och mer tillgängligt än nån annan tjänst och ger Anna massor av ny information i mobilen när han behöver den. Med denna information kan Anna ta ännu mer effektiva beslut om sin digitala marknadsföring och öka sin beläggning.

 

Hon funderar också på att uppgradera till Analyser och få mer statistik samt att investera i Geztios produkter Webbnavigation och Feedback. Geztio har också en Gästundersökning som är anpassad för turism som verkar intressant.

 

Mest intressant är dock att all hennes data hamnar i ETT datalager och analysen kan sedan ske på alla hennes data, vilket sägs vara helt unikt med Geztio.

 

 

Läs mer om våra produkter nedan och prova gratis i  30 dagar:)

Det här är Bob

Bob driver ett litet bolag

i Wonderland. Han söker hela tiden nya sätt att öka sina intäkter och minska sina kostnader genom att optimera sina personalkostnader, sälja mer och marknadsföra på Facebook. Bob har koll på sina kunder men saknar bra information om resten av destinationens kundsegment och söker nya sätt  att öka sin lönsamhet.

Bob har köpt Benchmarker

från Geztio som levererar statistik om destinationens gäster snabbare, billigare och mer tillgängligt än någon annan tjänst och ger Bob massor av ny information i mobilen när han behöver den.

Med Benchmarker har Bob

tillgång till destinationens gästnattsdata på dagsnivå och SCB statistik samt info från Destination Wonderland* vilket ger Bob fantastiska möjligheter till att planera sin personal och veta vilka kundsegment han skall investera sin marknadsföring mot och han kan till och med göra det i mobilen.

Bob använder nu Benchmarker för både strategiska och taktiska beslut

genom att kunna analysera statistiken flera år tillbaka i tiden kan han planera strategiska insatser riktat mot olika säsonger och kundsegment. Genom tillgång till gästnätter på dag nivå vet han när han skall bemanna och inte samt när han skall dra på lite extra i sina marknadsaktiviteter på Facebook. För det betalar Bob bara 100,- i månaden.

På Bobs företag

har all personal Benchmarker i sina mobiler och möjlighet att vara involverade i problemlösning och gemensam utveckling baserat på fakta, för bara 10.-/mån. Detta har gjort att samarbetet på bolaget nu går ännu smidigare tack vare att alla nu kan får samma kunskap om destinationens och bolagets gäster samtidigt.

Med Geztio har Bob

prioriterat kunskap om gästen och effektiviserat sin verksamhet. Han har sparat många sköna kronor på att Geztio hjälpt honom optimera sina personalresurser och ökat sin försäljning genom marknadsföring mot nya kundsegment samt kunnat lägga mer tid på produktutveckling tillsammans med sin personal som blivit mer engagerade.

Bobs gäster har blivit mer nöjda, rekommenderar mer och har börjat komma tillbaka oftare. Bob funderar nu på att investera i Webnavigation, Gästundersökningar och Feedback produkterna från Geztio för att bli ännu mer lönsam!

 

Läs mer nedan och prova gratis i 30 dagar redan nu!

*Information från destinationbolaget kräver att de har ett konto.