Knowing your guest, in and out

In App we Communicate, in Data we Trust!

 

Trusted by

Detta är Julia

Julia är  VD på Destination Wonderland

Julia behöver kunna mäta, förutse och förstå sina invånare och gästers behov och beteende för att kunna öka kundnöjdheten och ge bättre service.

Julia har ett problem

Julia känner att hon inte äger den digitala relationen med sina invånare och gäster. Utan relation kan inte Julia veta gästens behov, vilket skapar en osäkerhet om vad staden ska erbjuda för innehåll.

Med Geztio har Julia

Hittat en plattform där hon Julia kan samla all kommunikation och tredjepartslösningar i en app och organisera data i Geztio BI

 

För om Julia skapar en tydlig kommunikation och lyssnar på sina invånare och gäster kommer tilliten och lojaliteten öka för Wonderland vilket leder till  högre kundnöjdhet och ökade intäkter.

För Julia vet - att gästen alltid har rätt!

Detta är Johan

Han är VD på sport & evenemangsbolaget The Folks

Johan behöver kunna mäta, förutse och förstå sina gästers behov och beteende för att kunna öka kundnöjdheten och ge bättre service och erbjudande till The Folks gäster.

Johan har ett problem

Johan känner inte att han äger den digitala relationen med sina gäster. Utan relation kan Johan inte veta gästens behov. Detta skapar en osäkerhet vad eventet ska erbjuda för innehåll.

 

Med Geztio har Johan

Hittat en plattform där han kan samla hela eventets kommunikation och tredjepartslösningar i en app och organisera hela eventets data i Geztio BI. 

 

För Johan skapar Geztio en möjlighet till en tydlig kommunikation och insights om sina gäster. Med en digital dialog kommer tilliten och lojaliteten öka från gästen vilket kommer leda till högre kundnöjdhet och ökade intäkter.

För Johan vet - att gästen alltid har rätt!

Detta är Sarah

Sarah är entreprenör i ett smart samhälle

Sarah bor på landet med sin man Sven och dotter Anna 60 km från närmaste stad. Sarah anordnar guidade turer och driver också en liten gård med sin man som producerar getost. Transporter är en viktig fråga för familjen och affärerna.

Sarah har ett problem

Sarah känner att hon inte äger den digitala relationen med sina gäster. Utan relation kan inte Sarah veta behovet gästen har.

Detta skapar en osäkerhet vad hon och Sven ska erbjuda för service och produkter. För familjen är transporterna en utmaning att få ihop.

Med Geztio har Sarah

Hittat en smart plattform där Sarah kan digitalt marknadsföra sina tjänster och samla all kommunikation och tredjepartslösningar i en app och organisera och analysera alla hennes affärskritiska data via Geztio BI.

För Sarah skapar Geztio en tydlig kommunikation och insights om sina gäster. Med en digital dialog kommer tilliten och lojaliteten öka för hennes guidade turer vilket leder till högre kundnöjdhet och ökade intäkter.

I Geztio Apps kan familjen också se bussens tidtabell och köpa biljett samt hitta möjligheter till samåkning via en smart tjänst för förutser och matchar resandes behov med olika transporter som passerar deras hus.

Kontakta oss för att få mer information om hur vi kan bygga ett smart samhällen där du bor!

Detta är Adrian

Adrian är marknadschef för fastighetsbolaget House of Hygge

Adrian behöver kunna mäta, förutse och förstå sina hyresgästers behov och beteende för att kunna öka kundnöjdheten och ge bättre service för sina hyresgäster.

Adrian har ett problem

Adrian känner  att House of Hygge inte äger den digitala relationen med sina hyresgäster. Utan relation kan inte Adrian veta vad hyresgästernas har för behov av service. Detta skapar en osäkerhet vad hyresvärden House of Hygge ska erbjuda för digitala tjänster.

Med Geztio har Adrian

Hittat en plattform där han kan samla hela fastighetsbolaget kommunikation och tredjepartslösningar i en boende-app och organisera hela Fastighetsbolagets data i Geztio BI. 

 

För Adrian skapar Geztio en möjlighet till en tydligare kommunikation och mer insights om sina hyresgästerna. För med en digital dialog kommer tilliten och lojaliteten öka för hans bolag vilket leder till högre kundnöjdhet och ökade intäkter.

För Adrian vet - att hyresgästen alltid har rätt!

Våra Plattformar

Geztio BI

AI-analyser och insamling av kunddata från en obegränsad mängd datakällor baserad på världsledande turismforskning.
Läs mer om Geztio BI

Geztio Apps

Ett interface mot kunden för kommunikation, försäljning och marknadsföring samt insamling av beteende data.
Läs mer om Geztio Apps

Feedback