Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Turismens årsbokslut 2016

Tillväxtverket har precis släppt turismens årsbokslut för 2016. Intressant läsning och framför allt kul att ”Kunskap och statistik förutsättning för framgång” lyfts fram som särskilt viktigt för utvecklingsarbetet inom Besöksnäringen. Det ligger helt i linje med Geztios övertygelse och är varför vi fokuserar på att tillhandahålla detta till besöksnäringens intressenter.

Läs Tillväxtverkets årsbokslut om turismen 2016 här: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-06-19-fakta-om-svensk-turism-2016.html