Vårt mission

Vi brinner för turismutveckling och vi tror att turism har förmågan att bidra till ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt hållbarare och säkrare samhällen.

Vi vill bidra till hållbar samhällsutveckling och att skapa destinationer som gäster vill komma tillbaka till genom att förbättra gästens upplevelse av en destination, dess företagare och invånare – med gästkunskap i realtid.

Vi tillhandahåller verktyg och stöd för företag och destinationer som delar vårt tro.

Vår målsättning är att leverera gästkunskap till våra kunder så att de kan ta smartare och lönsammare affärsbeslut.

gs_20160406_bulan_6489_lowres–Lars-Börje ”Bulan” Eriksson

Management Team

Lars- Börje ”Bulan” Eriksson

CEO

Grundare och före detta VD för ÅRE Destination och OS-medaljör i Super-G, Calgary.

✆ +46 (0)70 -586 60 60
✉︎ bulan@gezt.io

Robert Norberg

Sales & Marketing

Entreprenör inom besöksnäringen med bakgrund inom Sales & Marketing inom IT-industrin. Tidigare grundare och senior partner i Razormind

✆ +46 (0)70 -858 93 90
✉︎ robert@gezt.io

Jan Roy

Styrelseordförande

Tidigare CEO på Parks & Resort Scandinavia. Styrelseuppdrag inom bl.a Kairos Future, Novare Leadership Acacemy m.fl

Om Geztio

Geztio är ett svenskt kunskapsföretag som förändrar förutsättningarna för besöksnäringen. Vi gör det möjligt för turistföretag att fatta smarta beslut och öka sin lönsamhet genom att de i realtid får tillgång till tidigare okänd kunskap om sina gäster. På så sätt kan destinationer och företag löpande och snabbt reagera på gästens behov och utveckla sina tjänster och sin marknadsföring.

Geztios tjänst bygger på världsledande svensk turismforskning. Vi samlar in och analyserar gästdata från tex sociala medier, webbsidor, gästundersökningar, bokningssystem och offentlig statistik på ett helt nytt sätt. Vi presenterar resultatet i en unik online-tjänst som fungerar på alla plattformar. På webben, i mobilen eller paddan.

Vi vill revolutionera besöksnäringen och skapa lönsamma destinationer och företag. Vi är övertygade om att enda vägen dit för besöksnäringen går genom ökad kunskap om gästen.

Geztio ger i realtid destinationsbolag och turistföretag tillgång till tidigare okänd kunskap om gästen. Vi hjälper företagen förstå vad som driver köpbeteende och hjälper till att riva ner barriärer för gästen att köpa och konsumera mer.

Med hjälp av Geztio kan företag anpassa erbjudanden och utveckla tjänster för en förbättrad gästupplevelse, ökad lönsamhet och möjligheter att involvera medarbetare i förbättringsarbete.

Vi minskar företagens kostnader och ökar deras intäkter genom bättre operativ- och strategisk planering och genom att tillhandahålla ETT system.

På så sätt bidrar Geztio också till att skapa nöjdare gäster och medarbetare, lönsammare bolag på destinationen och en lokal tillväxt på orten.