Business Intelligence

Gör bättre affärer med hjälp av AI

Med Geztios AI-baserade analys plattform samlar vi alla dina gästdata på ett ställe och presenterar ny kunskap för dig i tydliga dashboards som du kan nå på alla dina skärmar när du vill.

Geztio Business Intelligence

Idag är din gästdata fragmenterad och sprid över alla de tjänster du använder för att sälja, marknadsföra, statistik, få feedback och det gör det omöjligt för dig att få en överblick över vad gästen egentligen gör och tycker. 

Vi gör det möjligt för dig att samla alla dina gästdata på ett ställe och använda AI för att analysera den och skapa ny kunskap om gästen som du kan använda till att utveckla en bättre gästupplevelse och göra bättre affärer genom att förstå vad som påverkar dina gästers beteende bättre.

 • Geztio BI samlar alla kunddata på ett ställe, från hur många datakällor som helst.
 • Försäljningsanalyser från alla system i ett verktyg.
 • Turism/Event specifika analyser ger Er en samlad bild av kundens behov och beteende i real-tid på alla skärmar.
 • Analyserna använder Ni till att ta beslut om marknadsföring, försäljning samt i dialoger med sponsorer och partners.
 • Baserad på världsledande svensk turismforskning.

overall

Financial reporting

 • Försäljningsrapporter från en obegränsad mängd försäljningssystem samtidigt ger kontroll över försäljning i realtid.
 • Vi hämtar tex data från iTickets BI API och visar försäljningsrapporter i Geztios BI verktyg som olika typer av dashboards som går att skräddarsy för alla behov.
 • Informationen går att se på alla typer av enheter, mobiler, paddor, datorer.

App/web tracking

 • Gästens användning av appen och webbens olika sidor och funktioner visas i Geztios BI verktyg där Ni får full översikt över kundens beteende.
 • Ni kan spåra hur många sidor och olika URL:er som helst och få summerad eller individuell statistik per URL. 
 • Ni kan själva bygga olika dashboards som visar den information som Ni behöver för marknadsföring eller produktutveckling.
 • Verktyget är mycket anpassningsbart och ett stort antal plug-ins går att implementera för att spåra olika typer av beteenden och följa kundens väg i appen.
 • Allt du kan göra i GA går att göra i vårt verktyg.

Facebook – Sentiment and topic detection

 • Vi analyserar vad kunden säger om Er och visar genom machine learning vad de pratar om och om de är positiva eller negativa.
 • Genom länkar kan Ni snabbt reagera på negativa kommentarer eller like:a positiva.

Facebook – Page metrics

 • Håll koll på alla dina Facebook sidor samtidigt.
 • Analysera varje sida för sig.
 • Följ i statistiken hur Ni får nya och förlorar kunder.
 • Lär känna dina kunders demografi, geografiska spridning och statistik.

Facebook – Fans analytics

 • Lär känna dina kunders demografi, geografiska spridning och statistik.
 • Hur många kvinnor har ni som följer Er?
 • Hur många män har ni som följer Er?
 • Vilka ålders grupper?
 • Varifrån kommer Era följare?

SCB overnight statistics

 • SCB:s övernattnings-statistik för Er kommun ger Er en bild över hur övernattningarna har utvecklats sedan 2008 och fram till idag.
 • Gästnätterna uppdateras månadsvis av Geztio via överföring från SCB.
 • Hotellnätter redovisas även på dagsnivå och jämförs med de 3 senaste åren.
 • Nyckeltal som snittpriser, beläggningsgrad, RevPar och ankomster analyseras fram och redovisas både summerat och i detalj åer KPI.
 • Denna offentliga statistik ger Er övriga data en stabil bas att stå på i Era analyser.

Är du intresserad att ta nästa steg?

Med Geztios marknadsplats plattform så får gästen Era erbjudanden i mobilen och anpassade för sina behov baserat på plats, tid och AI driven analys av din gästdata.