Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Sommarsäsongen är i full gång!

Ni passar väl på att göra en gästundersökning i sommar för att kunna planera och utveckla inför nästa sommarsäsong på bästa sätt. Än är det inte för sent!

Segmentering och microsegmentering är, och blir, viktigare och viktigare för destinationer och företag föra att kunna träffa rätt och nå ut i sin marknadsföring och för att utveckla produkter/tjänster som verkligen attraherar de kunder man vill ha. Gästerna skiljer sig från varandra, både när det gäller deras värde de tillför men även vad de behöver från olika aktörer.  Enda sättet att ta reda på detta är att fråga gästerna.

I en nyligen genomförd gästundersökning kunde destinationen och dess företagare identifiera fyra tydliga kundsegment plus få information om deras inre och yttre drivkrafter för valet av att resa till just denna destination. När destinationen nu har denna kunskap kan man effektivisera sin marknadsföring, utveckla nya och befintliga produkter som attraherar de kundsegment man vill på ett mycket mer strukturerat sätt.

Eftersom destinationen dessutom nu har gemensam kunskap om kunden och dess beteende har det blivit lättare att samverka mellan aktörerna och gå ihop om marknadsförings kampanjer för att attrahera fler och nya kunder inom sina tydliga segment.

Kontakta mig så berättar jag mer hur vi kan hjälpa er att få djupare kunskap över era kundsegment.

Vänliga hälsningar

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson
VD Geztio AB
Klicka här för att kontakta mig:bulan@gezt.io