Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Regional effektanalys av besöksnäringen

Geztio kan nu erbjuda en regional effektanalys av besöksnäringen för din region. Rapporten, som baserar sig på forskning vid Etour, beskriver turismens effekt inom den regionala ekonomin på jobb, omsättning, förädlingsvärdet och lönesummorna i ca. 60 branscher. Med effekten på alla branschers lönesummor beräknas även bidraget till de regionala skatterna.

Rapporten visar på turismens direkta och indirekta effekter på den regionala ekonomin såväl som effekten som framkallas av hushållens ökade löner.

Rapporten förutsätter att regionen har kännedom om gästens konsumtionsdata inom boende, restaurang, shopping och aktiviteter tex från TEM eller HUI för de år som skall beräknas. Finns inte dessa data kan Geztios forskningsbaserade gästundersökning samla in konsumtionsdata åt regioner och destinationer.

Besöksnäringens ökande utveckling i så gott som alla delar av världen har väckt intresse för turismens ekonomiska bidrag till samhället Alla större intressenter inom turistnäringen har ett starkt intresse av att kvantifiera turismens ekonomiska betydelse på olika geografiska nivåer. Inte bara verksamheter som är direkt kopplade till turism drar nytta av en ökad efterfrågan pga turismen, också omkringliggande branschers ekonomi påverkas. Det råder dock delade meningar om metoderna att beräkna dessa effekter.

2014 presenterade Etour rapporten ”Ekonomiska spridnings effekter inom turism” som var ett resultat av ett samarbete mellan ETOUR vid Mittuniversitetet, Jämtland-Härjedalen Turism, Regionförbundet i Jämtlands län, Östersunds kommun, Tillväxtanalys och Bulan & Partners AB. Samarbetet kom ur ett behov att beskriva turismens effekter i Åre och hur effekterna spred sig regionalt och mellan branscher som turismen påverkade. Rapporten är en genomgång av befintlig forskning inom området och beskriver ett tillvägagångssätt för att ta fram en transparent modell för beräkningar av turismens spridningseffekter inom den regionala ekonomin.

Kontakta oss för mer information. bulan@gezt.io