dRural – Ansluter dig till de tjänster du behöver

Stöd till lokala företag som erbjuder lokala tjänster

EU-projektet dRural, som står för att “digitalisera glesbygdsområden”, har som mål att tillföra nya möjligheter för utvecklingen av europeiska landsbygdsområden och samhällen. Projektet är redan igång i fyra länder, Spanien, Holland, Sverige och Kroatien och EU ser att en utökad digital kunskap i dessa områden kommer att underlätta för både företag och invånare.

dRural skapar tillsammans med utvalda initiativtagande och lokala ambassadörer (Geztio AB för Sverige och Jämtland Härjedalen), digitala lösningar för att få företagens kompetens och tjänster att komma närmare både invånare och kunder. En lokal marknadsplats helt enkelt, för både privata och offentliga aktörer. Denna stora digitala marknadsplats lanseras under nästa år 2023. 

Krokom och Bergs kommun är ett testområden för länets övriga kommuner

Jämtland Härjedalen är bland de svenska landsbygdsområden som har upplevt den starkaste befolkningsökningen under pandemin. Denna region, som ligger i norra delen av landet, lockade särskilt familjer med små barn.

“De flesta föräldrar jobbar hemifrån eller i regionen, men har ofta två olika jobb, säger Elisabet Tillas, systemutvecklare på Krokoms kommun, som representerar en del av region Jämtland Härjedalen. “Många av dem uttryckte behovet av att ha mer kontakt med skolorna, lärarna och förskolenätverket. Men de har inte tid att följa en Facebook-grupp, en chatt på WhatsApp och att kolla de senaste nyheterna på skolans hemsida samtidigt. Vad de vill är att ha allt på bara en plattform: inte bara informationen om skolsystemet, utan också om kommunal service, kultur- och idrottsverksamheten i vårt område och de lokala politikernas kontakter.”

logo + EU flag II

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.