Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Geztio skapar förutsättningar att förutse framtiden

I ett samtal med ett antal boende företag i en framgångsrik destination sa företagen till mig att de vill kunna dela bokningsdata mellan varandra för att bättre kunna planera kommande veckors verksamhet. Normalt sätt hade jag förväntat mig denna diskussion efter ett eller kanske flera år av samarbete runt att dela data. I denna destination tog företagen upp det efter två möten. Ett stort behov helt enkelt.

Det som förvånade mig ännu mer var att boende aktörerna som syfte angav att man ville dela denna data med resten av företagarna för att kunna ge en bättre kundupplevelse. De ville att taxi, restauranger, butiker och aktivitetsföretagen skulle kunna få ta del av denna information för att de skulle kunna planera bättre och ge bättre service.

Genom att alla hade tillgång till samma information samtidigt skulle alla kunna förbättra kundupplevelsen, planera mer effektivt och både öka intäkterna och optimera kostnaderna på personal, alla skulle vinna!

Har du behov av att kunna planera och optimera din verksamhet den närmsta tiden? Med Geztio kan du få en god hjälp i detta viktiga arbete.

Med hjälp av övernattningsstatistik för de senaste 3 åren ner på dagsnivå kombinerat med helgdagar, evenemang, väder, valuta och egna KPIér så som t.ex bokningsläget kommer du kunna ta fler lönsamma beslut för din verksamhet.

Så här använder man Geztios verktyg för sin planering.
Börja med att titta på grafen över historiska data ner på dagnivå för den kommande veckan/veckorna.
Ställ dig sedan frågorna:
  • Hur många gästnätter hade destinationen den veckan och de dagarna?
  • Kan vårt företag få fler gäster med tanke på hur många som är i destinationen?
  • Hur såg vår bemanning ut? Kan vi vara färre eller måste vi in ta fler medarbetare för att kunna leverera en bättre upplevelse och tjäna mer pengar?
  • Hur var vädret föregående år? Påverkade vädret vår omsättning? Hur ser prognosen ut för nästa vecka?
  • Hur marknadsförde vi oss tidigare år? Vilka ändringar har vi gjort eller ska vi göra?
  • Var det något evenemang just då?

Använd denna kunskap till att planera och optimera din bemanning för kommande veckor och öka din lönsamhet. Lycka till.

Testa själv helt gratis i 30 dagar eller kontakta mig så berättar jag mer hur du kan planera och optimera din verksamhet.

Vänliga hälsningar
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson
VD Geztio AB
Klicka här för att kontakta mig:bulan@gezt.io