Business Intelligence

Gör bättre affärer med hjälp av AI

Med Geztios AI-baserade analysplattform samlar vi alla dina målgruppers data på ett ställe och presenterar ny kunskap för dig i tydliga dashboards som du kan nå på alla dina skärmar när du vill.

Geztio Business Intelligence - BI

Idag är dina målgruppers data fragmenterad och sprid över alla de tjänster du använder för att sälja, marknadsföra, inhämta statistik, få feedback, mm och det gör det omöjligt för dig att få en överblick över vad målgrupperna egentligen gör och tycker. 

Vi gör det möjligt för dig att samla alla dina målgruppers data på ett ställe, använda AI för att analysera den och skapa ny kunskap om dina målgrupper. Data som du kan använda till att utveckla en bättre besöks- och användarupplevelse och göra bättre affärer genom att förstå vad som påverkar dina besökares-, deltagares- och intressenters beteende bättre.

 • Geztio BI samlar alla kunddata på ett ställe, från hur många datakällor som helst.
 • Försäljningsanalyser från alla system i ett verktyg.
 • Turism/Evenemang/Sport-specifika analyser ger Er en samlad bild av målgruppernas behov och beteende i real-tid på alla skärmar.
 • Analyserna använder Ni till att ta beslut om marknadsföring, försäljning samt stärker dialoger med sponsorer och partners.
 • Baserad på världsledande svensk upplevelse- och turismforskning.

Financial reporting

 • Försäljningsrapporter från en obegränsad mängd försäljningssystem samtidigt ger kontroll över försäljning i realtid.
 • Vi hämtar t. ex. data från iTickets BI:s API och visar försäljningsrapporter i Geztios BI-verktyget som olika typer av dashboards som går att skräddarsy för alla behov.
 • Informationen går att se på alla typer av enheter, mobiler, paddor och datorer.

App/web tracking

 • Målgruppens användning av appen och webbens olika sidor och funktioner visas i Geztios BI-verktyget där Ni får full översikt över målgruppernas beteende.
 • Ni kan spåra hur många sidor och olika URL:er som helst och få summerad eller individuell statistik per URL. 
 • Ni kan själva bygga olika dashboards som visar den information som Ni behöver för marknadsföring eller produktutveckling.
 • Verktyget är mycket anpassningsbart och ett stort antal plug-ins går att implementera för att spåra olika typer av beteenden och följa kundens väg i appen.
 • Allt du kan göra i Geztio Apps går att göra i vårt verktyg.

Facebook – Sentiment and topic detection

 • Vi analyserar vad kunden säger om Er och visar genom machine learning vad de pratar om och om de är positiva eller negativa.
 • Genom länkar kan Ni snabbt reagera på negativa kommentarer eller like:a positiva.

Facebook – Page metrics

 • Håll koll på alla dina Facebooksidor samtidigt.
 • Analysera varje sida för sig.
 • Följ i statistiken hur Ni får nya och förlorar kunder.
 • Lär känna dina kunders demografi, geografiska spridning och statistik.

Facebook – Fans analytics

 • Lär känna dina kunders demografi, geografiska spridning och statistik.
 • Hur många kvinnor har ni som följer Er?
 • Hur många män har ni som följer Er?
 • Vilka åldersgrupper?
 • Varifrån kommer Era följare?

SCB overnight statistics

 • SCB:s övernattnings-statistik för Er kommun ger Er en bild över hur övernattningarna har utvecklats sedan 2008 och fram till idag.
 • Gästnätterna uppdateras månadsvis av Geztio via överföring från SCB.
 • Hotellnätter redovisas även på dagsnivå och jämförs med de 3 senaste åren.
 • Nyckeltal som snittpriser, beläggningsgrad, RevPar och ankomster analyseras fram och redovisas både summerat och på KPI-detaljnivå.
 • Denna offentliga statistik ger Er övriga data en stabil bas att stå på i Era analyser.

Är du intresserad att ta nästa steg?

Med Geztios digitala plattform så får målgrupperna Era erbjudanden i mobilen och anpassade för sina behov baserat på plats, tid och AI driven analys av din målgrupps data.