Mät, förutse och förstå gästen!

Våra produkter hjälper dig förstå allt om dina gäster!

Viewer - Gratis!

Följ hur din destination utvecklas!

Se hur antal gästnätter, ankomster och belagda rum utvecklas för er och jämfört med regionen och nationellt.

Med Viewer kan du följa den senaste utvecklingen av inkvarteringsstatistiken från SCB för din kommun helt kostnadsfritt.

Prova gratis!

 

Geztio Viewer gör det möjligt för dig att ta del av grundläggande information från Inkvarteringsstatistiken från SCB/Tillväxtverket om hur din destination/kommun utvecklas.

Följ utvecklingen över antal gästnätter, ankomster och belagda rum för löpande 12 månader. Se förändring mot föregående år och jämförelse med din region och nationellt.

Du får även en sammanställning och förändring – löpande 12 månader – och grafer över följande nyckeltal presenteras.

 • Antal gästnätter
 • Antal ankomster
 • Antal belagda rum
 • Befolkningstillväxt
 • Skatteintäkter

Vill du ha ännu mer information tittar på Benchmarker nedan:)

Benchmarker - 100:-/mån

Sänk dina personalkostnader!
Jämför dig mot andra!

Med Benchmarker kan du:
– Förutse hur många gäster som kommer denna och nästa vecka
– Planera och optimera dina personalresurser och varuinköp och tjäna mer pengar
– Jämföra dig med resten av besöksnäringen i Sverige

Prova gratis!

Geztio Benchmarker gör det möjligt för dig att mäta din egen utveckling och jämföra dig mot utvecklingen i besöksnäringen i din kommun.
Benchmarker ger dig statistik från SCB/Tillväxtverket om hur din destination/kommun utvecklas och ger dig flera nyckeltal att jämföra mot din egen verksamhet.

Följ utvecklingen över antal gästnätter, ankomster och belagda rum för denna vecka förra året, samma månad förra året, löpande 12 mån, YTD och förändring mot föregående år och jämförelse med din region och nationellt.

Du får även följande nyckeltal och grafer i sammanställning och förändring över löpande 12 månader.

 • Gästnätter per veckodag
 • Antal gästnätter
 • Antal ankomster
 • Antal belagda rum
 • Revpar
 • Beläggningsgrad
 • ARR
 • Befolkningstillväxt
 • Skatteintäkter

Benchmarker gör det även möjligt för för dig att ta del av ditt destinationsbolags kunskap om Era gemensamma gäster**

Världsledande svensk turismforskning har visat att samtidig gemensam kunskap om gästerna på en destination är nyckeln till framgångsrik destinationsutveckling. Geztio gör det därför möjligt för dig att dela data med destinationen utan att någon konkurrent får reda på dina data.

För att kunna jämföra dig med dina kollegor och kunna dela data kan du därför:

 • Mata in eget utfall för tillgängliga rum, belagda rum samt omsättning, för hotell.*
 • Mata in egen omsättning restaurang, butik, aktivitet, transport.*
 • Mata in aktuellt bokningsläge, för hotell.*

*Lanseras 30 juni 2017.
** Kräver att Destinationsbolaget väljer att dela med sig av information som samlas in via andra Geztio tjänster.

Analyzer - 1.000:-/mån

Mät, förutse och jämför dig med hela Sverige!

Med  Analyzer får du, utöver det som ingår i Benchmarker:
– Mät och jämför RevPar, ARR och beläggning mot din kommun, region och hela Sverige.
– Full tillgång till Inkvarteringsstatistiken för alla kommuner i hela Sverige ner på dag nivå tillbaka till 2008.
– Fler nyckeltal och grafer som hjälper dig att mäta, förutse och förstå dina gäster bättre.
Ladda upp egna:
– Inkvarteringsrapporter*
– KPIér*
-Bokningsläget*
-Egna kalendrar

Prova gratis!

I Analyser får du full tillgång till Inkvateringsstatistiken från SCB/Tillväxtverket för alla destinationer/kommuner i hela Sverige ner på dag nivå tillbaka till 2008.

Du kan ladda upp dina egna Inkvarteringsrapporter*, Egna KPIér*, Bokningsläget* för att mäta och jämföra din verksamhet mot andra. Du kan också ladda upp egna kalenderar för att kunna planera mer effektivt mot övriga data. Du kan exportera bilder av grafer till sociala medier eller mail mm.

Analyser gör det även möjligt för för dig att ta del av ditt destinationsbolags kunskap om Era gemensamma gäster**

Följ utvecklingen över antal gästnätter, ankomster och belagda rum för denna vecka förra året, samma månad förra året, löpande 12 mån, YTD och förändring mot föregående år och jämförelse med din region och nationellt.

Sammanställning och förändring – för valfritt tidsintervall –  grafer över följande nyckeltal presenteras.

 • Gästnätter per veckodag
 • Antal gästnätter
 • Antal ankomster
 • Antal belagda rum
 • Revpar
 • Beläggningsgrad
 • ARR
 • Gästnätter för olika boenden
 • Andel rum per gästtyp
 • Sending countries
 • Benchmarking regionen, nationellt
 • Vacation homes per Year
 • Befolkningstillväxt
 • Skatteintäkter

Världsledande svensk turismforskning har visat att samtidig gemensam kunskap om gästerna på en destination är nyckeln till framgångsrik destinationsutveckling. Geztio gör det därför möjligt för dig att dela data med destinationen utan att någon konkurrent får reda på dina data.

För att kunna jämföra dig med dina kollegor och kunna dela data kan du därför ladda upp:

 • Inkvarteringsrapporten och jämföra dig mot hela besöksnäringen i Sverige samt dela data med destinationen.*
 • Egna KPIér och jämföra din verksamhet mot utvecklingen på destinationen.*
 • Egna kalendrar för att få bättre överblick av vad som händer i förhållande till destinationen.
 • Exportera bilder av grafer och posta eller maila.

*Lanseras 30 juni 2017.
** Kräver att Destinationsbolaget väljer att dela med sig av information som samlas in via andra Geztio tjänster.

 

The Platform

Samla dina data på ett ställe istället för i data silos!
Analysera och dela din kunskap med alla i realtid!

Allt ingår redan från början:
-Årlig regionalekonomiska effekt analys
-Direkt ekonomisk effekt i din kommun
-Gästundersökningar
-Utläggsundersökning
-Business Climat Index undersökning
-Benchmarking mot andra destinationer
-Prognoser på morgondagens ankomster
-Referensgrupps möte varje månad via Skype
-Utbildningar i Business Intelligence

Prova gratis!

Vi startade Geztio för att vi tror att besöksnäringen har förmågan att bidra till en säkrare och hållbarare värld. Vi tror också att gemensam kunskap om gästen, samtidigt, till alla i din organisation är lösningen för att utveckla branschen. En lösning som idag saknas.

Big data och Business Intelligence kommer vara den innovativa lösning som kommer få besöksnäringen att bli lönsammare i framtiden. I en nyligen publicerad undersökning på Skift.com svarade 83% av de +200 turismbolagen “Kritisk eller Mycket viktig” på frågan “Hur viktigt är data och dataanalys för din organisations ekonomiska framgång?”.

Det är data som kommer driva utvecklingen av besöksnäringen i framtiden. Men i dag är data om gästen fragmenterad och spridd över hela organisationer och inte möjlig att analysera i sin helhet. Företag och destinationer måste därför börja samla all sin data på ett ställe för att kunna jobba med data-driven utveckling.

Vad behövs för att jobba med big data och Business Intelligence generellt?
Det första som behövs är att veta vilken information du behöver samla in, sk KPI:er.
Det andra du måste ha är en data modell att sortera din data efter med dimensioner som tid, plats, affärsprocess som matchar de KPI:er du skall mäta.
Den tredje komponenten du behöver är ett data lager, vilket är liknar en databas men som är strukturerad efter din data modell.
Det fjärde steget är att du behöver en motor som kan samla in dina olika data och sortera dem i ditt data lager.
Sedan behöver du kunna göra analyser och då måste du ha ett verktyg för data mining som utvinner ny kunskap åt dig.
Nu är du nästan klar.
Men för att kunna se dina analyser behöver du kunna presentera din nya kunskap på en skärm, helst alla skärmar, helst samtidigt till alla som behöver ta del av denna nya kunskap.

Det är detta som vi gör på Geztio! Dessutom har vi sett till att allt detta är forskningsbaserat och ett resultat av all tillgänglig forskning i världen inom detta område!

Ingen kan detta bättre än vi:)

Vad gör vi då?
Väldigt kort kan vi säga att Geztio mäter, följer upp och jämför utfall för dina marknadsaktiviteter, din försäljning och hur nöjd din kund är.
Vi förutser framtida ankomster och levererar underlag till dig som effektiviserar din planering av marknadsföring, personal och produktutveckling.
Vi hjälper dig förstå din gästs behov och beteende samt hjälper dig utveckla befintliga och nya produkter med hjälp av big data och business intelligence på alla skärmar i realtid.

Till exempel:
-Samlar vi in digitala spår av gästen via mobila tjänster och sociala medier under gästens resa och gör en avancerad analys av datan som gör att du kan reagera på gästkritik medan gästen fortfarande är hos dig.
-Samlar vi in gästernas platsbaserade beteende, baserad på mobila guider eller sociala medier-plattformar (som Instagram, flickr, foursquare osv.), och analysera gästernas rörelsemönster. Med denna kunskap kan du anpassa dina produkter, tjänster och bemanning i realtid eller rekommendera lämpliga tjänster och därigenom sälja mer.
– Använder vi Google-trender, ekonomiska och statistiska data, miljödata (t.ex. väderprognoser) för att leverera en prognos för framtida ankomster av gäster, särskilt när det gäller extraordinära situationer som evenemang eller kriser.
– Använder vi kommentarer och rekommendationer från online-plattformar (som Facebook och tripadvisor) för att analysera gästens nöjdhet och behov.
– Dessutom analyserar vi rekommendationer från online-plattformar och sociala medier-plattformar som facebook eller twitter för att dynamiskt identifiera ämnen som gästerna talar om, vilket gör det möjligt att särskilt identifiera kritiska ämnen på ett tidigt stadium.

Vilka ekonomiska fördelar kan du få genom att investera i Geztios plattform?
• Du kommer kunna effektivisera planeringen av din personal.
• Du kommer kunna göra extremt riktade, segmenterade och kostnadseffektiva marknadsföringskampanjer genom användning av big data.
• Du kommer kunna effektivisera inköp och planering av varor med ankomstprognoser och mikrosegmentering.
• Du får lägre kostnader för datainsamling genom att Geztio kombinera insamlingsmetoder med en unik datamodell och data lager.
• Du kommer sänka personalkostnaden för analys genom att Geztio tillhandahåller turismspecifika Business Intelligence metoder.
• Du kommer sänka dina kostnaderna för informationsdistribution genom att använda Geztios användarvänliga mobila gränssnitt.

Resultatet blir att du kommer optimera marknadsföring, produkt och förbättra lönsamheten i din organisation.

Hur gör vi?
Geztio har utvecklat en unik Big Data och Business Intelligence plattform för att du ska kunna börja samla in, analysera och distribuera ny kunskap om gästerna i din organisation, företag, destinationsbolag eller turism region.

Geztio lagrar allt i en unik databas baserat på turismspecifika indikatorer som gör att du kan jämföra olika typer av data i flera dimensioner. Vi presenterar resultatet i en unik online-tjänst som fungerar på alla plattformar. På webben, i mobilen eller paddan.

 

 

Gästundersökning

Mät gästens nöjdhet och styrkan i din destinations varumärke året runt. Identifiera destinationens olika gästsegment, gästens inre drivkrafter, vad som attraherar dem att åka till din destination, var de kommer från, var de söker sin information, hur de bokar Er, hur Er destination skall nå nya och befintliga gäster.

Kontakta oss!

Optimera er marknadsföring och utveckla nya och befintliga produkter efter marknadens behov

 • Gör löpande gästundersökning året runt till alla gäster
 • Se resultaten om gästerna i realtid i mobilen och på webben
 • Minimera risker i marknadsföring och produktutveckling
 • Vässa destinationens budskap och effektivisera marknadsföringen
 • Förbättra samverkan inom destinationen med en gemensam kunskapsgrund
 • Öka lönsamheten för destinationens företag genom bättre beslutsunderlag

Feedback

Gästundersökning i realtid baserad på dina gästers kommentarer på sociala medier!

Få en extremt snabb feedback om gästens behov och nöjdhet genom avancerad textanalys av varje kommentars innehåll.

Kontakta oss!

Geztio identifierar dessutom styrkan i, och vilket område (bo-äta-göra-service), kommentaren avser.

 • Följ gästens kommentarer i real tid i mobilen
 • Lös gästens problem när de uppstår utan att behöva ställa frågor
 • Se hur nöjd gästen är med destinationens olika produkt områden som bo, äta, göra, service
 • Informera gästen om lösningar på negativa kommentarer i real tid
 • Övervaka och bygg ditt varumärke genom att agera på gästens behov
 • Öka dina intäkter genom bättre värdskap
 • Öka din destinations lönsamhet

Webbnavigation

Få ett helikopterperspektiv över destinationens alla hemsidor samtidigt.  Övervaka och effektivisera din webbnärvaro.

Få informationen sammanställd i mobilen och webben enligt världsledande turismforskning.

Kontakta oss!
 • Se vad som “trendar” på destinationens hemsidor
 • Följ upp effekterna av dina marknadsföringsinsatser
 • Förstå gästens surfbeteende och öka konverteringen
 • Identifiera nya och utveckla befintliga affärsmöjligheter

Hur ni ligger till i förhållande till era konkurrenter?

Geztio kan i samarbetet med Nordic Bench erbjuda ett unik set av data från de 3 senaste årens branschstudier om fjälldestinationer i Sverige och Norge.

Kundundersökningen Fjälldestinationer är en svensk benchmarkstudie med värden för ca 100 olika branschbolag. Rapporten redovisar NPS-poäng för de största varumärkena samt branschens genomsnitt. Dessutom några viktiga demografiska bakgrundsdata per branschbolag som genomsnittlig ålder, inkomst och hur länge man har varit kund.

Köp!

Vad är NPS®?

Med Net Promoter Score® kan du identifiera missnöjda kunder och rätta till det som är fel. Du kan även hitta extremt nöjda ambassadörer och underlätta för dem att marknadsföra dig till andra.

NPS® bygger i grunden på frågan ” i vilken grad kan du rekommendera x till en vän eller kollega?” och ger ett nyckeltal på andelen ambassadörer (promoters) minus andelen kritiker (detractors). NPS® visar kunder/medarbetares verkliga lojalitet.

Relationsdrivare

Varje branschbolag/varumärke i rapporten mäts på ett antal relationsdrivare. Dessa drivare eller faktorer kartlägger en kunds övergripande relation med ett varumärke samt hur varumärkesuppfattningen påverkats av tidigare erfarenheter. I rapporten presenteras samtliga relationsdrivare per branschbolag/varumärke i benchmark med branschens sämsta och bästa resultat samt med branschens genomsnitt på respektive relationsdrivare.

Branschdrivare

Varje branschbolag/varumärke i rapporten mäts på ett antal branschspecifika drivfaktorer. Dessa är anpassade till branschens specifika förutsättningar, och utgör ett mått på hur nöjda kunderna är med specifika aspekter av leverantörernas produkt eller tjänst inom en viss bransch eller branschsektor.

NPS-korrelation

Medan de genomsnittliga poängen ger en god uppfattning om ett företags prestation på olika lojalitetsdrivare är det också värt att ta hänsyn till varje drivfaktors betydelse. Med betydelse menas här dess sannolika effekt att påverka en kunds benägenhet att rekommendera ett varumärke. Viktiga drivkrafter har en starkare association med sannolikheten att rekommendera. Förbättringar av dessa aspekter kommer sannolikt att ha en större inverkan på kundlojalitet än förbättringar av aspekter som kunder sätter ett lägre värde på. För att få fram dessa samband görs en korrelationsanalys (Pearsons r) av varje enskild drivfaktor med sannolikheten att rekommendera.

I rapporten görs denna korrelationsanalys för respektive branschbolag/varumärke på varje enskild relations- och branschdrivare, vilket ger svar på hur den enskilda drivfaktorn påverkar lojaliteten (dvs. NPS).

Föreläsningar

Tillsammans med SAJ erbjuder Geztio nu en workshop för att stärka destinationsutveckling i ett Skavlan format som sätter fokus på samverkan i destinationer. Läs mer här om hur vi kan hjälpa Er på den resan.

Stefan Jonsson Entreprenör och konsult

Stefan har under drygt 20 år drivit och ägt egna företaget SAJ Förmed­lingsbyrå tillsammans med sin fru Anna. SAJ är som ett av Sveriges ledande föreläsar- och eventbyråer,  som samarbetar med de bästa föreläsarna, moderatorerna och experterna inom olika teman, områden och inte minst branscher. Ett företag som varje dag löser problem och ger företag och organisationer unika och kreativa lösningar, ny energi, kunskap och framgång. Läs mer här.

Tourism BI Platform

Geztios produkter bygger på världsledande turismforskning. Med vår plattform och våra produkter kan du samla in och analysera gästdata från bl.a sociala medier, webbsidor, gästundersökningar, bokningssystem och offentlig statistik på ett helt nytt sätt.

Oavsett din budget och dina behov kan du börja bygga en plattform för  kunskapsdriven utveckling av din verksamhet redan nu med våra olika produkter som presenteras nedan.

Geztio har utvecklat en unik  Business Intelligence plattform för att du ska kunna  börja samla in, analysera och distribuera kunskap om gästerna i din destination.

Geztio lagrar allt i en unik databas baserat på turismspecifika indikatorer som gör att du kan jämföra olika typer av data i flera dimensioner. Vi presenterar resultatet i en unik online-tjänst som fungerar på alla plattformar. På webben, i mobilen eller paddan.


 

Viewer - Gratis!

Inkvarteringsstatistik från SCB/Tillväxtverket direkt i mobilen och på webben.

Följ den senaste utvecklingen av inkvarteringsastatistiken  för din kommun helt kostnadsfritt.

Prova gratis!

Gör det möjligt för alla att ta del av grundläggande information från Inkvarteringsstatistiken från SCB/Tillväxtverket om hur ens destination/kommun utvecklas.

Följ utvecklingen över antal gästnätter, ankomster och belagda rum för löpande 12 månader. Se förändring mot föregående år och jämförelse med din region och nationellt.

Inkluderar även sammanställning och förändring – löpande 12 månader – och grafer över följande nyckeltal presenteras.

 • Antal gästnätter
 • Antal ankomster
 • Antal belagda rum
 • Befolkningstillväxt
 • Skatteintäkter

Benchmarker - 100:-/mån

Inkvarteringsstatistik från SCB/Tillväxtverket direkt i mobilen och på webben.

Jämför dig själv mot dina kollegor i kommunen, regionen och Sverige.

Ta operativa och strategiska beslut baserat på övernattningsstatistik ner på dagsnivå. Se hur helgdagar, evenemang, väder och valuta påverkat föregående års gästnätter.

Prova gratis!

Gör det möjligt för alla att ta del av mer information från Inkvarteringsstatistiken från SCB/Tillväxtverket om hur ens destination/kommun utvecklas och ger dig fler nyckeltal att jämföra mot din egen verksamhet.

Gör det även möjligt för för företagare, anställda och politiker att ta del av ditt destinationsbolags kunskap om Era gemensamma gäster*

Världsledande svensk turismforskning har visat att samtidig gemensam kunskap om gästerna på en destination är nyckeln till framgångsrik destinationsutveckling.

Följ utvecklingen över antal gästnätter, ankomster och belagda rum för denna vecka förra året, samma månad förra året, löpande 12 mån, YTD och förändring mot föregående år och jämförelse med din region och nationellt.

Sammanställning och förändring – löpande 12 månader – och och grafer över följande nyckeltal presenteras.

 • Gästnätter per veckodag
 • Antal gästnätter
 • Antal ankomster
 • Antal belagda rum
 • Revpar
 • Beläggningsgrad
 • ARR
 • Befolkningstillväxt
 • Skatteintäkter

Extra features:

 • Mata in – Egen inkvartering, för hotell.
 • Mata in – Egen omsättning restaurang, butik, aktivitet, transport
 • Mata in – Bokningsläge

* Kräver att Destinationsbolaget väljer att dela med sig av information som samlas in via andra Geztio tjänster.

Analyzer - 1.000:-/mån

Inkvarteringsstatistik från SCB/Tillväxtverket direkt i mobilen och på webben.

Gör djupare analyser. Få tillgång till historisk data tillbaka till 2008, fler nyckeltal,  mer benchmarking och rapporter

Optimera dina resurser för affärs och produktutveckling och ta bättre beslut med bättre beslutsunderlag.

 

Prova gratis!

Spendera mer tid på analys och mindre tid på att sammanställa. I Analyser får du full tillgång till Inkvateringsstatistiken från SCB/Tillväxtverket för din destination/kommun ner på dag nivå och ännu fler nyckeltal att jämföra mot din egen verksamhet.

Följ utvecklingen över antal gästnätter, ankomster och belagda rum för denna vecka förra året, samma månad förra året, löpande 12 mån, YTD och förändring mot föregående år och jämförelse med din region och nationellt.

Sammanställning och förändring – för valfritt tidsintervall –  grafer över följande nyckeltal presenteras.

 • Gästnätter per veckodag
 • Antal gästnätter
 • Antal ankomster
 • Antal belagda rum
 • Revpar
 • Beläggningsgrad
 • ARR
 • Gästnätter för olika boenden
 • Andel rum per gästtyp
 • Sending countries
 • Benchmarking regionen, nationellt
 • Vacation homes per Year
 • Befolkningstillväxt
 • Skatteintäkter

Extra features:

 • Export av bilder av grafer
 • Ladda upp egen kalender
 • API/Ladda upp – Egna KPIér
 • API/Ladda upp – Inkvarteringsrapport

Analyzer PRO - Offert

För dig som vill få ut maximalt av den offentliga Inkvarteringsstatistiken från SCB/Tillväxtverket och komplettera med t.ex:

 • Fler användare
 • Egna nyckeltal.
 • Data för flera kommuner
 • Skräddarsydd benchmarking
 • Avancerad rapportering och export m.m
Prova gratis!

Analyser PRO innehåller all funktionalitet som erbjuds i Analyser samt erbjuder möjligheten till skräddarsydd anpassning utifrån dina behov och önskemål. Kontakta oss för att diskutera dina behov och önskemål.

Exempel PRO options:

 • API  – Bokningssystem
 • API – BI tools
 • Advanced reporting, exporting
  • Export av data för graf
 • Data för flera kommuner
 • Custom Benchmarking – val av kommun/region att BM mot
 • Flera användare

Gästundersökning

Mät gästens nöjdhet och styrkan i din destinations varumärke året runt. Identifiera destinationens olika gästsegment, gästens inre drivkrafter, vad som attraherar dem att åka till din destination, var de kommer från, var de söker sin information, hur de bokar Er, hur Er destination skall nå nya och befintliga gäster.

Kontakta oss!

Optimera er marknadsföring och utveckla nya och befintliga produkter efter marknadens behov.

 • Gör löpande gästundersökning året runt till alla gäster
 • Se resultaten om gästerna i realtid i mobilen och på webben
 • Minimera risker i marknadsföring och produktutveckling
 • Vässa destinationens budskap och effektivisera marknadsföringen
 • Förbättra samverkan inom destinationen med en gemensam kunskapsgrund
 • Öka lönsamheten för destinationens företag genom bättre beslutsunderlag

Feedback

Gästundersökning i realtid baserad på dina gästers kommentarer på sociala medier!

Få en extremt snabb feedback om gästens behov och nöjdhet genom avancerad textanalys av varje kommentars innehåll.

Kontakta oss!

Geztio identifierar dessutom styrkan i, och vilket område (bo-äta-göra-service), kommentaren avser.

 • Följ gästens kommentarer i real tid i mobilen
 • Lös gästens problem när de uppstår utan att behöva ställa frågor
 • Se hur nöjd gästen är med destinationens olika produkt områden som bo, äta, göra, service
 • Informera gästen om lösningar på negativa kommentarer i real tid
 • Övervaka och bygg ditt varumärke genom att agera på gästens behov
 • Öka dina intäkter genom bättre värdskap
 • Öka din destinations lönsamhet

Webnavigation

Få ett helikopterperspektiv över destinationens alla hemsidor samtidigt.  Övervaka och effektivisera din webbnärvaro.

Få informationen sammanställd i mobilen och webben enligt världsledande turismforskning.

Kontakta oss!
 • Se vad som “trendar” på destinationens hemsidor
 • Följ upp effekterna av dina marknadsföringsinsatser
 • Förstå gästens surfbeteende och öka konverteringen
 • Identifiera nya och utveckla befintliga affärsmöjligheter

Statistik

Relevant statistik för besöksnäringen i din destination på ett helt nytt sätt levererat direkt i mobilen och på webben.

Ta operativa och strategiska beslut baserat på övernattningsstatistik ner på dagsnivå. Se hur helgdagar, evenemang, väder och valuta påverkat föregående års gästnätter.

Prova gratis!

Följ din destinations fleråriga utveckling, jämför med andra destinationer, regionen och nationen i helhet och ta bättre beslut för framtida destinationsutveckling baserat på världsledande svensk turismforskning.

 • Optimera dina resurser för affärs och produktutveckling
 • Ta bättre beslut om destinationens marknadsföring med bättre beslutsunderlag
 • Följ upp din destinations resultat mot historiska data
 • Öka lönsamheten i din destination

Destination Viewer

Gör det möjligt för dina företagare, anställda och politiker att ta del av ditt destinationsbolags kunskap om Era gemensamma gäster.

Världsledande svensk turismforskning har visat att samtidig gemensam kunskap om gästerna på en destination är nyckeln till framgångsrik destinationsutveckling!

Prova gratis!

Leverera beslutsunderlag till företagen som underlättar personalplanering, beslut om marknadsföringsbudget och prissättning på företagens erbjudanden baserat på övernattningsstatistik på dagsnivå.  Se hur helgdagar, evenemang, väder och valuta påverkat föregående års gästnätter levererat direkt i mobilen eller på webben.

Följ utvecklingen i destinationens gästundersökningar, gästernas feedback på sociala medier och vad som trendar på destinationens hemsidor.

 • Leverera beslutsunderlag för att optimera företagens marknadsföringsresurser
 • Leverera bättre beslutsunderlag som kan öka intäkterna i företagen genom bättre anpassade erbjudanden
 • Ge företagen kunskap som kan minska personalkostnader och inköpskostnader
 • Bidra till att öka din destinations lönsamhet

Gästundersökning

Mät gästens nöjdhet och styrkan i din destinations varumärke året runt. Identifiera destinationens olika gästsegment, gästens inre drivkrafter, vad som attraherar dem att åka till din destination, var de kommer från, var de söker sin information, hur de bokar Er, hur Er destination skall nå nya och befintliga gäster.

Kontakta oss!

Optimera er marknadsföring och utveckla nya och befintliga produkter efter marknadens behov

 • Gör löpande gästundersökning året runt till alla gäster
 • Se resultaten om gästerna i realtid i mobilen och på webben
 • Minimera risker i marknadsföring och produktutveckling
 • Vässa destinationens budskap och effektivisera marknadsföringen
 • Förbättra samverkan inom destinationen med en gemensam kunskapsgrund
 • Öka lönsamheten för destinationens företag genom bättre beslutsunderlag

Sociala medier

Gästundersökning i realtid baserad på dina gästers kommentarer på sociala medier!

Få en extremt snabb feedback om gästens behov och nöjdhet genom avancerad textanalys av varje kommentars innehåll.

Kontakta oss!

Geztio identifierar dessutom styrkan i, och vilket område (bo-äta-göra-service), kommentaren avser.

 • Följ gästens kommentarer i real tid i mobilen
 • Lös gästens problem när de uppstår utan att behöva ställa frågor
 • Se hur nöjd gästen är med destinationens olika produkt områden som bo, äta, göra, service
 • Informera gästen om lösningar på negativa kommentarer i real tid
 • Övervaka och bygg ditt varumärke genom att agera på gästens behov
 • Öka dina intäkter genom bättre värdskap
 • Öka din destinations lönsamhet

Webnavigation

Få ett helikopterperspektiv över destinationens alla hemsidor samtidigt.  Övervaka och effektivisera din webbnärvaro.

Få informationen sammanställd i mobilen och webben enligt världsledande turismforskning.

Kontakta oss!
 • Se vad som “trendar” på destinationens hemsidor
 • Följ upp effekterna av dina marknadsföringsinsatser
 • Förstå gästens surfbeteende och öka konverteringen
 • Identifiera nya och utveckla befintliga affärsmöjligheter

Statistik

Relevant statistik för ditt företag på ett helt nytt sätt levererat direkt i mobilen och på webben.

Ta operativa och strategiska beslut baserat på övernattningsstatistik ner på dagsnivå. Se hur helgdagar, evenemang, väder och valuta påverkat föregående års gästnätter i din destination och ta smartare beslut rörande din bemanning, marknadsföring och prissättning.

Prova gratis!

Följ din destinations fleråriga utveckling, jämför med andra destinationer, regionen och nationen i helhet och ta bättre beslut för framtida destinationsutveckling baserat på världsledande svensk turismforskning.

 • Optimera dina marknadsföringsresurser
 • Öka dina intäkter genom bättre anpassade erbjudanden
 • Minska dina personalkostnader
 • Öka din lönsamhet

Destination Viewer

Ta del av ditt destinationsbolags/kommuns kunskap om Era gemensamma gäster.

Ta operativa och strategiska beslut baserat på övernattningsstatistik ner på dagsnivå. Se hur helgdagar, evenemang, väder och valuta påverkat föregående års gästnätter direkt i din mobil och ta smartare beslut rörande din bemanning, marknadsföring och prissättning.

Prova gratis!

Följ utvecklingen av destinationen/kommunens gästundersökningar, gästernas feedback på sociala medier, vad som trendar på destinationen/kommunens hemsidor.

 • Optimera dina marknadsföringsresurser
 • Öka dina intäkter genom bättre anpassade erbjudanden
 • Minska dina personalkostnader
 • Öka din lönsamhet

Gästundersökning

Mät gästens nöjdhet och styrkan i ditt varumärke. Identifiera företagets olika gästsegment, deras inre drivkrafter, vad som attraherar dem att välja dig, var de kommer från, var de söker sin information, hur de bokar Er, hur ditt företag skall nå nya och befintliga gäster.

Kontakta oss!

Optimera din marknadsföring och utveckla nya och befintliga produkter efter marknadens behov.

 • Löpande gästundersökning året runt till alla gäster
 • Se resultaten om gästerna i real tid i mobilen och på webben
 • Minimera risker i marknadsföring och produktutveckling
 • Vässa företagets budskap och effektivisera marknadsföringen
 • Förbättra samverkan inom företaget med en gemensam kunskapsgrund
 • Öka lönsamheten i företaget genom bättre beslutsunderlag

Sociala medier

Gästundersökning i realtid baserad på dina gästers kommentarer på sociala medier!

Få en extremt snabb feedback om gästens behov och nöjdhet genom avancerad textanalys av varje kommentars innehåll.

Kontakta oss!

Geztio identifierar dessutom styrkan i, och vilket område (bo-äta-göra-service), kommentaren avser.

 • Följ gästens kommentarer i realtid i mobilen
 • Lös gästens problem när de uppstår utan att behöva ställa frågor
 • Se hur nöjd gästen är med företagets olika produktområden
 • Informera gästen om lösningar på negativa kommentarer i realtid
 • Övervaka och bygg ditt varumärke genom att agera på gästens behov
 • Öka dina intäkter genom bättre värdskap
 • Öka din lönsamhet

Webnavigation

Få ett helikopterperspektiv över företagets alla hemsidor samtidigt.  Övervaka och effektivisera din webbnärvaro.

Få informationen sammanställd i mobilen och på webben enligt världsledande turismforskning.

Kontakta oss!
 • Se vad som “trendar” på företagets hemsidor
 • Följ upp effekterna av dina marknadsföringsinsatser
 • Förstå gästens surfbeteende och öka konverteringen
 • Identifiera nya och befintliga affärsmöjligheter