Deztinations – den nya marknadsplatsen

En ny digital marknadsportal i Jämtland/Härjedalen

Deztinations.com är den nya plattformen för tjänster – ett digitalt torg där lokala företag kan nå nya kunder och människor kan hitta ett brett utbud av tjänster i sin kommun. Tjänster från alla branscher får plats på ett ställe. Kunden slipper söka hjälpen på ett uppsplittrat internet, vilket förenklar för alla parter. 

Ett bakomliggande e-handelssystem byggs upp i appen Deztinations där vem som helst kan lägga upp sina tjänster – enkelt och smidigt. Samtidigt kan vem som helst nå både hantverkare, städhjälp, transport, söka bygglov, frisör, ja eller egentligen vad som helst… som finns i din närhet.

Pilotområdet för Deztinations är i Sverige Jämtland/Härjedalen där Krokom och Bergs kommun är först in. Tjänster från kommunerna blandas med tjänsterna från företag, en plats för all hjälp kan behövas för invånare och besökare.

Deztinations appen lanserades under en testperiod sommaren 2022 och finns att ladda ner med Östersund som första destination på plats

Bli först som företag

Nu kan företag som vill vara först på plats få stöd att etablera sig. Genom ett så kallat “Open Call” kan ni söka ekonomiskt stöd (ca 50.000 sek) för att etablera er på Deztinations. Ett stöd som hjälper er få upp era tjänster på marknadsplatsen redan nu. Efter att ni har kontaktat oss kommer vi följa upp och guida er. Vi finns för här för er!

Etableras redan i fyra länder

EU-projektet dRural utvecklar en tjänstemarknad som syftar till att koppla ihop slutanvändare och tjänsteleverantörer – initialt i glesbygdsområden. Ett brett spektrum av tjänster på en samlad plats ska stimulera tillväxt och förenkla medborgarnas vardag. Projektet är redan igång i fyra länder och den stora marknadsplatsen lanseras under år 2023. 

Ladda ner appen Deztinations

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020.