Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Ekonomiska spridningseffekter

Turismekonomiska effekter är ett område som vida diskuteras och väldigt ofta framhålls som den viktigaste kunskapen (framförallt av det offentliga) som saknas inom besöksnäringen idag. Det verkar råda konsensus inom detta runt om i landet men varför händer ingenting? ETOUR tillsammans med bl.a Tillväxtanalys och Regionförbundet i Jämtlandslän presenterade 2014 en forskningsöversikt och en komplett lista över praktiska metoder att mäta turism.

Syftet med rapporten är att ge en aktuell forskningsöversikt och en grov beskrivning av den praktiska tillämpningen av ekonomiska effektanalyser av turism liksom relaterade metoder och behov, kvalitet och tillgänglighet i fråga om statistik.

Ett annat syfte är att använda rapporten som en startpunkt för att ta fram en forskningsansökan med målet att utgöra den finansiella basen för ett eget forskningsprojekt som ska utveckla och empiriskt testa nya effektiva sätt att mäta ekonomiska effekter av svenska destinationer.

Kostnaden för detta forskningsprojekt är i storleks ordningen 4-6 miljoner. Vill Ni vara med som partner? Hör av dig till Etour!

Intressant läsning och konkreta förslag till vad som behöver göras. Ladda ner rapporten här.  Ekonomiska spridningseffekter inom tursim