Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Från marketing till management

”Med tanke på hur digitaliseringen har förändrat marknadsföring av turism under de senaste 25 åren, hur kommer det sig att våra Destination Marketing Organisations (Destinationsbolag) har förändrats så lite?”, denna fråga ställer Anna Pollock sig i denna artikel. Här blickar hon tillbaka till 2010 där hon förutsåg 6 viktiga frågor för framtidens destinationsbolag och kollar om de fortfarande stämmer!

Vi tolkar hennes slutsatser som om:

 • Destinationsbolagen och deras medlemmar och intressenter måste ändra sin uppfattning / tankesätt om förutsättningarna för turism genom mer reflektion och ifrågasättande, mer kunskap!
 • Framtidens destinationsbolag kommer att göra mindre och möjliggöra mer genom att samla och dela på gemensam kunskap och släppa loss den kollektiva innovationskraften och samarbetsviljan.
 • Destinationsbolagen kommer att marknadsföra mindre och locka fler genom att återspegla det unika i hur destinationen uttrycker sig.
 • Destinationsbolagen måste bli djupare integrerade och i mer samklang med övriga lokala ekonomiska intressen genom att ta ett ledarskap att forma framtida visioner.
 • Destinationsbolagen kommer att engagera och stödja både leverantörer och besökare mer under och efter sin upplevelse än man har gjort tidigare genom att bygga plattformar och skapa förutsättningar  istället för att bara marknadsföra.
 • Destinationsbolagets uppgift blir att försäkra sig att besökare:
  • har incitament att tala positivt om destinationen.
  • har enkel tillgång till ett rikt förråd av innehåll och information för att berätta sin historia på sociala medier och därmed skildra destinationen på bästa sätt.
 • Från marketing till management. Destinationsbolagen behöver skifta fokus från marknadsföring till management utan att släppa det helt genom att öppna upp en konversation med alla sina intressenter – inklusive företrädare för det bofasta i samhället. En viktig uppgift blir att komma till en djupare förståelse av de frågor och alternativ som  behandlar den grundläggande frågan – vilken typ av turism vill vi utveckla för vår gemensamma destination och vårt samhälle. Vad kommer att leverera den högsta nettovinsterna för dess invånare, samhället och miljön samtidigt som gästen är nöjd och rekommenderar destinationen till andra gäster.
Och viktigast av allt är kanske hennes avslutning:
 ”Contrary to many, I have never believed that DMOs are no longer necessary but I do believe they and their members will need to invest serious reflection and creative time preparing for a very different future.”

Vi tror också att destinationsbolagen har en  avgörande roll för utvecklingen av lokal turism och vi brinner för att underlätta destinationsbolagens vardag. Vi tror att delad kunskap om gästen är nyckeln för att skapa framgångsrika destinationer i framtiden.
Happy reading,
Bulan

Läs mer Anna Pollocks, Conscious Travel, artikel här.

https://www.linkedin.com/pulse/destination-marketing-organizations-need-change-focus-anna-pollock