Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Destination Sigtuna implementerar Geztio

Destination Sigtuna implementerar Geztio´s verktyg i sin operativa verksamhet för att stötta sina företag med kunskap om Sigtunas gäster baserat på big data.

Sigtunas gästnätter ökar – i år igen. Sigtuna behåller därmed sin position som Sveriges fjärde största hotelldestination efter Stockholm, Göteborg och Malmö och har liksom Sverige i övrigt mest svenska hotellgäster.

”För att kunna få ännu bättre koll på läget köper vi nu statistik från det nya företaget gezt.io som kan förse destinationer med helt unik big data samlat i smarta gränssnitt. På så sätt kan vi följa, jämföra och analysera siffror direkt från SCB/Tillväxtverket. Siffrorna kommer vi kontinuerligt att presentera på vår blogg”  säger Eva Camél Fuglseth , VD Destination Sigtuna.

Läs mer på Destination Sigtunas blogg här: http://destinationsigtuna.se/blogg/sigtunas-gastnatter-okar-i-ar-igen/

Kontakta oss så berättar vi mer hur Ni kan hjälpa företagarna i er destination.

Vänliga hälsningar
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson
VD Geztio AB
Kontakta mig här: bulan@gezt.io