Tourism Research

Det senaste inom forskningen om eTourism

IFITT (International Federation of IT and Travel & Tourism ) har skapat en eTourism Wiki där man samlat intressant information inom flertalet olika områden. Läs mer här>

Ekonomiska spridningseffekter

Turismekonomiska effekter är ett område som vida diskuteras och väldigt ofta framhålls som den viktigaste kunskapen (framförallt av det offentliga) som saknas inom besöksnäringen idag. Det verkar råda konsensus inom detta runt om i landet men varför händer ingenting? ETOUR tillsammans med bl.a Tillväxtanalys och Regionförbundet i Jämtlandslän presenterade 2014 en forskningsöversikt och en komplett […]