RevPar, Beläggningsgrad, Ankomster direkt i din mobil?

Gästkunskap i realtid för besöksnäringen

Det här är Bob

Bob är VD på Hotel Wonderland

han söker hela tiden nya satt att öka sina intakter och minska sina kostnader genom att optimera sina personalkostnader, sälja in nya konferensgrupper, nya nöjespaketeringar och Facebook marknadsföring. Bob har koll på sina kunder men saknar bra information om resten av destinationens kundsegment och söker nya sätt  att öka sina beläggning och sin lönsamhet.

Bob har hittat ett nytt verktyg

från Geztio som levererar statistik om destinationens gäster snabbare, billigare och mer tillgängligt än någon annan tjänst och ger Bob massor av ny information i mobilen när han behöver den.

Med Geztio har Bob

tillgång till destinationens RevPar, beläggningsgrad, ankomster och dessutom har Geztio gästnattsdata på dagsnivå vilket ger Bob fantastiska möjligheter till att planera sin personal och veta vilka kundsegment han skall investera sin marknadsföring mot och han kan till och med se det i mobilen.

Bob använder nu Geztio för både strategiska och taktiska beslut

genom att kunna analysera statistiken flera år tillbaka i tiden kan han planera strategiska insatser riktat mot olika säsonger och kundsegment.  Genom tillgång till gästnätter på dag nivå vet han när han skall bemanna och inte samt när han skall dra på lite extra i sina marknadsaktiviteter på Facebook. För det betalar Bob bara 100,- i månaden.

På Hotell Wonderland

har all personal Geztios Destination Viewer i sina mobiler och möjlighet att vara involverade i problemlösning och gemensam utveckling baserat på fakta och inte bara på intuition. Genom Geztios produkt Destination Viewer levereras inkvarteringsstatstik till Bobs personals mobiler, för bara 10.-/mån. Detta har gjort att samarbetet på Hotell Wonderland nu går ännu smidigare tack vare att alla nu kan får samma kunskap om destinationens gäster samtidigt.

Med Geztio har Bob

prioriterat kunskap om gästen och effektiviserat sin verksamhet. Han har sparat många sköna kronor på att Geztio hjälpt honom optimera sina personalresurser och ökat sin försäljning genom marknadsföring mot nya kundsegment samt kunnat lägga mer tid på produktutveckling tillsammans med sin personal som blivit mer engagerade.

Bobs gäster har blivit mer nöjda, rekommenderar mer och har börjat komma tillbaka oftare.

Metrics summeringar som ger snabb överblick av de viktigaste indikatorerna

Destination Viewer

Gästnattsstatistik från SCB från 2008 fram till sista tillgängliga månad från SCB/Tillväxtverket

-Gästnätter på dagsnivå och månader
-RevPar och  beläggningsgrad
-Ankomststatistik
-Befolkningsstatistik och skatteintäkter
-Gränssnitt för mobil, padda och dator

120:- exkl. moms / månad

Relevant statistik för turismföretagare på ett helt nytt sätt levererat direkt i mobilen och på webben.