Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Ekonomiska spridningseffekter

Turismekonomiska effekter är ett område som vida diskuteras och väldigt ofta framhålls som den viktigaste kunskapen (framförallt av det offentliga) som saknas inom besöksnäringen idag. Det verkar råda konsensus inom detta runt om i landet men varför händer ingenting? ETOUR tillsammans med bl.a Tillväxtanalys och Regionförbundet i Jämtlandslän presenterade 2014 en forskningsöversikt och en komplett […]

Why Travelers Aren’t Visiting Destination Marketing Organization Websites

För att göra din webbplats tilltalande för den moderna resenären måste man först förstå hur de fungerar.

4 trender i konsumentbeteenden och köppreferenser som alla marknadsförare bör uppmärksamma är: (mer…)

De är Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer 2016

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson – en av Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer I april 2016 presenterades Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer som fick ta emot ÅForsks entreprenörsstipendium på 200 000 kronor. Stipendiet delas ut i samarbete med SISP – Swedish Incubators & Science Parks och syftar till att stimulera ambitiösa entreprenörer som verkar inom landets innovativa ekosystem till att realisera […]