Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Tourism Big Data Platform

Det är data som kommer driva utvecklingen av besöksnäringen i framtiden.

Att förstå gästernas föränderliga behov och beteende är av största vikt för att kunna vara konkurrenskraftig på en global marknad. Big data och Business Intelligence kommer vara avgörande för företag inom besöksnäringen för att bli lönsammare i framtiden.

I en nyligen publicerad undersökning på Skift.com svarade 83% av +200 turismbolag ”Kritisk eller Mycket viktig” på frågan ”Hur viktigt är data och dataanalys för din organisations ekonomiska framgång?”.

Problemet är dock:

  • att information om kunden är fragmenterad
  • spridd och inte möjlig att analysera ur ett helhetsperspektiv
  • att på ett effektivt sätt göra kunskapen tillgänglig för alla besöksnäringens intressenter.

Jag startade Geztio för att jag tror att besöksnäringen har förmågan att bidra till en säkrare och hållbarare värld. Egen erfarenhet och Turismforskningen har visat mig att destinationer och företag inom turismen som delar data kan bli mer lönsamma genom att tillsammans analysera datan om gästen och presentera ny kunskap samtidigt till alla i en destination eller verksamhet. En lösning som idag saknas.

Med Geztios Business Intelligence plattform får du bl.a följande fördelar:

  • Förutse hur många som kommer imorgon
  • Förstå varifrån gästen kommer
  • Veta vad de skriver om Er
  • Mäta hur många gäster Ni har
  • Mäta hur Ni ligger till mot förgående år
  • Förstå vilka kund segment Ni har
  • Visa vilken ekonomisk effekt turismen skapar

Geztio tjänster startar från endast från 100:-/månaden.

Samla i hop 5-10 företag i er destination för ett Skypemöte med mig så berättar jag hur ni kan komma igång med att dela data och hur man och jobba data-driven utveckling av er verksamhet och destination

Vänliga hälsningar
Lars-Börje ”Bulan” Eriksson
VD Geztio AB
Kontakta mig här för ett Skypemöte: bulan@gezt.io