Blogg

Insikter, kunskap och nyheter på bloggen.

Små och medelstora företag kräver kraftfull dataanalys!

Qlik, ett ledande företag inom visualisering av data presenterar intressanta poänger och insikter runt Business Intelligence för små och medelstora bolag. Läs mer här.

Bl.a sägs att business Intelligence bidrar till:

  • En bättre kundupplevelse
  • Att kunna nå en större marknad
  • Att kunna förbättra sina produkter och erbjudanden
  • Att sänka kostnader och öka intäkter

I detta  är vi helt eniga med Qlik.

En speciell utmaning för besöksnäringen, är det faktum att information/data om kunden är fragmenterad, spridd mellan många olika system och aktörer samt inte möjlig att analysera ur ett helhetsperspektiv.

Geztios lösning på detta är att i en tjänst samla all kunddata på ett ställe och eliminera behovet av att ha flera olika tjänster för analys av kunden. Med Geztio behöver Ni inte Google analytics, Facebook Insights, Benchmark Alliance, SCB, HUI, Resurs, mfl andra analys verktyg, vi gör allt detta åt dig i en tjänst.

Dessutom förenklar Geztio analysen och gör att Ni kan agera på kunskapen i realtid. Ni sparar pengar, tid och kan ge Era kunder en bättre upplevelse snabbare!

Kontakta mig så berättar jag mer hur vi kan hjälpa dig att komma igång med datadriven utveckling inför framtiden.

Vänliga hälsningar

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson,
VD Geztio AB
Klicka här för att kontakta mig:bulan@gezt.io