Månad: juni 2017

Sommarsäsongen är i full gång!

Ni passar väl på att göra en gästundersökning i sommar för att kunna planera och utveckla inför nästa sommarsäsong på bästa sätt. Än är det inte för sent! Segmentering och microsegmentering är, och blir, viktigare och viktigare för destinationer och företag föra att kunna träffa rätt och nå ut i sin marknadsföring och för att […]

Geztio skapar förutsättningar att förutse framtiden

I ett samtal med ett antal boende företag i en framgångsrik destination sa företagen till mig att de vill kunna dela bokningsdata mellan varandra för att bättre kunna planera kommande veckors verksamhet. Normalt sätt hade jag förväntat mig denna diskussion efter ett eller kanske flera år av samarbete runt att dela data. I denna destination […]

Små och medelstora företag kräver kraftfull dataanalys!

Qlik, ett ledande företag inom visualisering av data presenterar intressanta poänger och insikter runt Business Intelligence för små och medelstora bolag. Läs mer här.

Bl.a sägs att business Intelligence bidrar till:

  • En bättre kundupplevelse
  • Att kunna nå en större marknad
  • Att kunna förbättra sina produkter och erbjudanden
  • Att sänka kostnader och öka intäkter

I detta  är vi helt eniga med Qlik.

En speciell utmaning för besöksnäringen, är det faktum att information/data om kunden är fragmenterad, spridd mellan många olika system och aktörer samt inte möjlig att analysera ur ett helhetsperspektiv.

Geztios lösning på detta är att i en tjänst samla all kunddata på ett ställe och eliminera behovet av att ha flera olika tjänster för analys av kunden. Med Geztio behöver Ni inte Google analytics, Facebook Insights, Benchmark Alliance, SCB, HUI, Resurs, mfl andra analys verktyg, vi gör allt detta åt dig i en tjänst.

Dessutom förenklar Geztio analysen och gör att Ni kan agera på kunskapen i realtid. Ni sparar pengar, tid och kan ge Era kunder en bättre upplevelse snabbare!

Kontakta mig så berättar jag mer hur vi kan hjälpa dig att komma igång med datadriven utveckling inför framtiden.

Vänliga hälsningar

Lars-Börje ”Bulan” Eriksson,
VD Geztio AB
Klicka här för att kontakta mig:bulan@gezt.io

 

(mer…)

Alla behöver göra en gästundersökning!

Besöksnäringen är speciell och unik på många sätt men skiljer sig inte från andra näringar när det gäller behovet av att ha koll på och förstå sina kunder. Likväl är det få destinationer som regelbundet frågar sina gäster vilka dom är, var kommer dom ifrån, varför har de valt att besöka deras destination, hur de söker information och hur de bokar.

Tappa inte ytterligare ett år och chansen att ta reda på vilka dina gäster är och tycker i sommar!

Än är det inte för sent! Kontakta oss nu så berättar vi mer. info@gezt.io (mer…)

Turismens årsbokslut 2016

Tillväxtverket har precis släppt turismens årsbokslut för 2016. Intressant läsning och framför allt kul att ”Kunskap och statistik förutsättning för framgång” lyfts fram som särskilt viktigt för utvecklingsarbetet inom Besöksnäringen. Det ligger helt i linje med Geztios övertygelse och är varför vi fokuserar på att tillhandahålla detta till besöksnäringens intressenter.

Läs Tillväxtverkets årsbokslut om turismen 2016 här: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2017/2017-06-19-fakta-om-svensk-turism-2016.html (mer…)

Uppdaterad Inkvarteringsstatistik från SCB/Tillväxtverket för April nu tillgänglig i Geztio

SCB har släppt den senaste officiella inkvarteringsstatistikenför April. Skapa ett Prova gratis konto hos Geztio redan nu och se den senaste utvecklingen för din kommun direkt på webben eller i mobilen. Med Geztio får du snabbt tillgång till den senaste statistiken. Du sparar tid gentemot egen sammanställning och kan ägna tid på verklig analys och […]

Regional effektanalys av besöksnäringen

Geztio kan nu erbjuda en regional effektanalys av besöksnäringen för din region. Rapporten, som baserar sig på forskning vid Etour, beskriver turismens effekt inom den regionala ekonomin på jobb, omsättning, förädlingsvärdet och lönesummorna i ca. 60 branscher. Med effekten på alla branschers lönesummor beräknas även bidraget till de regionala skatterna.

Rapporten visar på turismens direkta och indirekta effekter på den regionala ekonomin såväl som effekten som framkallas av hushållens ökade löner.

Rapporten förutsätter att regionen har kännedom om gästens konsumtionsdata inom boende, restaurang, shopping och aktiviteter tex från TEM eller HUI för de år som skall beräknas. Finns inte dessa data kan Geztios forskningsbaserade gästundersökning samla in konsumtionsdata åt regioner och destinationer. (mer…)

Destination Sigtuna implementerar Geztio

Destination Sigtuna implementerar Geztio´s verktyg i sin operativa verksamhet för att stötta sina företag med kunskap om Sigtunas gäster baserat på big data. Sigtunas gästnätter ökar – i år igen. Sigtuna behåller därmed sin position som Sveriges fjärde största hotelldestination efter Stockholm, Göteborg och Malmö och har liksom Sverige i övrigt mest svenska hotellgäster. ”För […]